Startuje již 18. ročník Ceny Wernera von Siemense – prestižní soutěže pro studenty, vědce a pedagogy technických a přírodovědných oborů.

O Cenu Wernera von Siemense se letos zájemci mohou ucházet v pěti kategoriích a dvou zvláštních oceněních – pro Nejlepší absolventskou práci napsanou ženou a nově i o Ocenění za překonání překážek při studiu.

Foto: Siemens

Foto: Siemens

Poprvé je vypsána také finanční odměna pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze. Studenti a vědci mohou své práce a projekty přihlašovat až do 10. listopadu 2015. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v celkové výši přes 1 milion korun.

Stejně jako v minulých letech záštitu nad udílením cen převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově záštitu udělil také Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace pan Pavel Bělobrádek.

“Také letos spolupracujeme s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří budou garanty jednotlivých kategorií a budou se podílet na vyhodnocení nejlepších prací.  V tomto ročníku nově oceníme studenta, který, navzdory zdravotnímu postižení či jinému znevýhodnění dosáhl mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků,” uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

Novinky 18. ročníku

Nově se letos bude udělovat Ocenění za překonání překážek při studiu. To získá student, který, navzdory zdravotnímu postižení či znevýhodnění, překoná řadu překážek a dosáhne mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Cenu mohou narozdíl od jiných kategorií získat jak studenti magisterských a doktorských, tak i bakalářských programů se zaměřením na technické obory.

Kontakt pro novináře:
Siemens, s.r.o., Communications
Kateřina Pištorová
telefon: +420 603 196 685
e-mail: katerina.pistorova@siemens.com
Připojte se k nám na Facebooku:
www.facebook.com/SiemensCZ 

Adepty nominují vedoucí pracovníci univerzit a vítěze určí porota pod vedením rektora Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. ve spolupráci s odbornou poradkyní této kategorie, ředitelkou Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Hanou Potměšilovou.

Poprvé je letos vypsána i finanční odměna 5000 korun pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze v kategoriích o nejlepší diplomovou nebo disertační práci.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím microsite na webu Siemens ».

Termín uzavírky přihlášek je 10. listopadu 2015.

Slavnostní předávání cen proběhne 4. února 2016 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

Z minulosti

V předchozích sedmnácti ročnících soutěže bylo již oceněno 291 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující osmi milionů korun.

Cena je pravidelně vyhlašována v rámci dlouhodobé snahy a podpory společnosti Siemens o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Vyhlašované kategorie:

 • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu – garant prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.(předseda AV ČR)
 • Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace – garant prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.(rektor ČVUT v Praze)
 • Nejlepší pedagogický pracovník – garant prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK v Praze)
 • Nejlepší diplomová práce – garant prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (prorektor pro VaV ČVUT v Praze)
 • Nejlepší disertační práce – garant prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (prorektor pro VaV ČVUT v Praze)
 • Zvláštní ocenění: Nejlepší ženská absolventská práce – garant prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.(rektor VUT v Brně)
 • Zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu – garant doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.(rektor Masarykovy univerzity)

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 125 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku.

Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliard Kč. Více informací naleznete na stránkách společnosti – zde » .

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Společnost působí ve více jak 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace.

Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Siemens je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, patří mezi hlavní dodavatele pro paroplynové zdroje a technologie pro přenos energie, je průkopníkem v oblasti řešení pro veřejnou infrastrukturu, průmyslovou automatizací a softwarová řešení. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. Ve finančním roce 2014, který skončil 30. září 2014, dosáhl Siemens obratu 71,9 miliard EUR s čistým ziskem 5,5 miliard EUR a zaměstnával 357 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Tisková zpráva, 3. září 2015

Sdílet článekTweet about this on TwitterShare on Facebook
Předchozí článek

O medovou Marlenku má zájem americký řetězec Costco

Následující článek

ČSOB vypsala dva miliony na projekty, které zlepší finanční gramotnost

- RegioBiz -

- RegioBiz -

Informační portál o dění v českých a moravských firmách s důrazem na jejich veřejné aktivity