Výtěžek z prodeje vstupenek a tomboly dosáhl rekordní výše 190 000 korun. Finančně podpořeny budou obecně prospěšná společnost Sdílení Telč a základní školy v Puklicích, Myslibořicích a Telči. Charitativní akce opětovně potvrdila přejímání společenské zodpovědnosti firmou Bosch a jejími zaměstnanci.

Jihlava, Březen 2015 – Necelých pět set návštěvníků, značný počet hostů a rekordní částka z výtěžku plesu putující na dobročinné účely provázely jedenáctý reprezentační ples firmy Bosch Diesel s.r.o. konaný dne 13. března 2015. V rámci tradiční společenské akce věnovali zaměstnanci firmy výtěžek ze vstupenek a tomboly na pomoc charitativním projektům v Kraji Vysočina. Celkový výtěžek z plesu dosáhl výše 190 000 korun.

Jako čestné hosty na plese mohli uvítat obchodní ředitel Hermann Butz společně s technickým ředitelem Stefanem Hamelmannem například senátora Parlamentu ČR Miloše Vytrčila a náměstka primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala. O pestrý kulturní program večera a dobrou náladu se postaraly hudební hvězdy Marta Jandová a Petr Kolář.

Výtěžek z letošního plesu připadne obecně prospěšné společnosti Sdílení Telč a třem základním školám z Kraje Vysočina. Výtěžek z prodeje lístků ve výši 100 000 korun podpoří projekt domácí hospicové péče realizovaný Sdílením Telč pro nemocné s onkologickým nebo jiným nevyléčitelným onemocněním. Finanční dar bude použit na nákup prostředků umožňujících zkvalitnění domácí hospicové péče a pomůže tak postiženým osobám prožít, i přes těžké onemocnění, plnohodnotný život.

Výtěžkem z prodeje tomboly bude podpořen projekt integrace osmi dětí postižených autismem do běžné výuky na třech základních školách Kraje Vysočina, konkrétně na základní škole Puklice, Myslibořice a Telč Masarykova. Každá ze jmenovaných základních škol obdržela částku ve výši 30 000 korun. Díky finančnímu daru se budou tyto děti moci účastnit běžné výuky spolu se svými spolužáky a budou pro ně pořízeny speciální pedagogické pomůcky a výukové materiály. Integrací do běžného kolektivu bude u postižených dětí výrazně pod-pořeno jejich sociální začlenění. Tím budou tyto děti lépe připraveny vést v do-spělosti samostatný život.

Převzetí finančního daru se za Sdílení Telč účastnila ředitelka Michaela Čeřovská. Základní škola Puklice byla zastoupena Marií Vaňkovou, základní školu v Myslibořicích zastupoval Pavel Nováček a základní školu Telč Masarykova ředitel školy Karel Navrátil.

Vedle výtěžku z prodeje Novoročního koncertu je firemní ples druhou z celkových třech každoročních akcí firmy Bosch Diesel s.r.o. a jejích zaměstnanců směřující výtěžek na dobročinnou činnost.

Společné přejímání společenské odpovědnosti firmou a zaměstnanci

„Vizí naší firmy je „Závod Jihlava: Excelence z Vysočiny“. Vedle excelentních výrobků z našeho závodu tato vize znamená, že přebíráme i společenskou zodpovědnost za město Jihlavu a Kraj Vysočina. Jako spolehlivý partner města Jihlavy a regionu Vysočiny proto podporujeme již řadu let například různé sociální a charitativní instituce, vzdělávání, jakož i kulturní akce. Jsem hrdý na to, že naši zaměstnanci podporují různé dobročinné akce, jako například letošní firemní ples a v obzvláště vysoké míře tak opětovně dokládají svoji společenskou zodpovědnost. Podporou společenské zodpovědnosti zároveň výrazně přispívají k naplnění vize firmy v praxi,“ sdělil obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.

Sdílet článekTweet about this on TwitterShare on Facebook
Předchozí článek

Společnost Bosch v Českých Budějovicích na svém plese opět předala dar

Následující článek

František Mikeš novým obchodním ředitelem divize IT Business ve Schneider Electric

- RegioBiz -

- RegioBiz -

Informační portál o dění v českých a moravských firmách s důrazem na jejich veřejné aktivity