Zodpovědnost v oblasti životního prostředí je trvalou součástí naší firemní politiky

Ekologie a ekonomika se v 21. století stále více přibližují. Ochrana životního prostředí se dávno stala významným úkolem firmy a pevnou součástí moderního managementu. Zodpovědné zacházení s půdou, vzduchem, vodou a surovinami je – plně ve smyslu trvale udržitelného rozvoje – neoddělitelně spjato s naší podnikatelskou a sociální kompetencí. Jsme přesvědčeni, že vedle politických a společenských sil musíme i my jako firma  přispívat k zachování a rozvoji přirozených zdrojů života.

Z tohoto důvodu je ekologické jednání ve společnosti WITTE trvalou součástí firemní politiky, je  chápáno jako klíčová úloha a je tudíž odpovídajícím způsobem zakotveno v managementu. Uskutečňování tohoto cíle vyžaduje efektivní, účinný management životního prostředí. Proto jsme zavedli systém managementu životního prostředí, který vyhovuje požadavkům nařízení EU a mezinárodní normy DIN EN ISO 14001, a jehož funkčnost každoročně certifikují nezávislí auditoři.

Více informací: zde.

Sdílet článekTweet about this on TwitterShare on Facebook
Předchozí článek

AKCE: TES Diverzita - Age Management

Následující článek

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Jutě

- RegioBiz -

- RegioBiz -

Informační portál o dění v českých a moravských firmách s důrazem na jejich veřejné aktivity